REGLEMENT EN VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Dit Reglement definieert de regels voor het elektronisch doen van aankopen en het gebruik van diensten door de Beheerder als onderdeel van de dienst die beschikbaar is op www.supraprint.pl (“SUPRAPRINT”).
 2. De beheerder is SUPRAPRINT Kwiatkowski Sp. z o.o., geregistreerd in Pruszków, ul. Domaniewska 5, ingeschreven in het register van KRS 0001110165, REGON 010780415, VAT: PL5271005265.
 3. Om SUPRAPRINT te gebruiken, bestellingen te plaatsen of de diensten te gebruiken, moet u beschikken over een apparaat met een internetverbinding en software voor het browsen en gebruiken van websites, evenals toegang tot een correct geconfigureerd e-mailadres dat in de bestelling is opgegeven.

Artikel 2. Klanten en registratie

 1. Om aankopen te kunnen doen, moet de Klant ingelogd zijn op SUPRAPRINT.
 2. SUPRAPRINT publiceert informatie over producten (“Producten”) en hun beschikbaarheid voor aankoop. Voor alle duidelijkheid, deze informatie vormt geen aanbod, maar een uitnodiging tot het doen van een aanbod, zoals uitgelegd in de productinformatie. De selectie van Producten en de bevestiging van de intentie van de Klant om deze te kopen, vormt de basis voor het sluiten van een contract voor de aankoop van geselecteerde Producten (“Bestelling”).
 3. De Beheerder informeert dat de foto’s van de Producten alleen specifieke modellen tonen. Eventuele verschillen tussen de individuele instellingen van een computer of ander apparaat waarvan de Klant gebruik kan maken tijdens de aankoop (kleur, verhoudingen etc.) kunnen geen aanleiding zijn voor een klacht over het product.
 4. De Klant selecteert de Producten door ze toe te voegen aan het virtuele winkelmandje. Het plaatsen van Producten in het winkelmandje betekent niet dat ze gereserveerd zijn. Als de Producten uitverkocht zijn voordat de Klant de Bestelling bevestigt, behoudt de Beheerder zich het recht voor om een ​​dergelijke Bestelling niet uit te voeren.
 5. Sommige Producten worden gemaakt op basis van individuele parameters die door de Klant worden verstrekt, met name een afbeeldingsbestand dat door de Klant wordt verzonden (“Dedicated Product”).
 6. Grafische bestanden die door de Klant worden verzonden voor plaatsing als een Dedicated Product, moeten worden voorbereid in overeenstemming met de technische vereisten uiteengezet in de specificaties voor de voorbereiding van SUPRAPRINT-afdrukmaterialen, die Bijlage 1 vormen: “Bestanden voorbereiden voor afdrukken” bij deze voorwaarden en voorwaarden. Er zijn verschillende opties voor het uploaden van bestanden, afhankelijk van het speciale product dat door de klant is geselecteerd en de bestandsgrootte. Elk bestand wordt gecontroleerd op overeenstemming met de specificaties van de beheerder, waaronder: dimensiecontrole, detectie van geopende lettertypen, controle van lettertype- en padconversie, identificatie van kleuren volgens de Pantone-schaal, conversie van de CMYK-schaalkleur naar het beste profiel volgens de afdrukopdracht, wit opdrukcontrole en perforaties (basisverificatie). Als het bestand niet voldoet aan de basisafdrukspecificaties van de beheerder, moet de klant alle noodzakelijke technische wijzigingen aanbrengen in de afbeeldingsbestanden volgens de specificatie. Als de nodige wijzigingen niet worden aangebracht, wordt de bestelling niet verwerkt. Op verzoek van de klant kan het bestand ook worden gecontroleerd op overeenstemming met de specificatie op basis van aanvullende criteria: minimale resolutievereisten (72 dpi), beeld-tot-randafstand, voor- en achteroriëntatie en grafische controle van veiligheidsmarges (aanvullende verificatie ). Voor aanvullende verificatie worden kosten in rekening gebracht.
 7. Als het resultaat van de aanvullende verificatie negatief is, kan de Klant het project echter accepteren, terwijl de Beheerder de Opdracht voor uitvoering accepteert. Klachten die voortkomen uit het niet naleven van de technische specificaties van de Beheerder kunnen echter niet in behandeling worden genomen door de Beheerder.
 8. Afbeeldingsbestanden die door de klant aan de beheerder zijn verstrekt, moeten worden geverifieerd door bijgewerkte antivirussoftware en goed worden beveiligd.
 9. Het gebruik van grafische bestanden die door de Klant naar de Beheerder worden gestuurd, mag de wet of de rechten van derden niet schenden. De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van grafische bestanden die door de Klant worden verzonden en brengt geen wijzigingen aan deze inhoud aan. Als de door de Klant verzonden grafische bestanden echter illegale inhoud bevatten, kan de Beheerder weigeren om een ​​dergelijke Bestelling uit te voeren.

Artikel 3. Winkelen

 1. De Klant kan de Bestelling wijzigen nadat deze is ingediend en voordat de Beheerder met de uitvoering begint. Elke wijziging is onderworpen aan een bijkomende forfaitaire betaling aan SUPRAPRINT, zoals elektronisch overeengekomen (e-mail). De bestelling wordt gewijzigd na akkoord met de Beheerder via e-mail.
 2. Als het afbeeldingsbestand niet voldoet aan de specificaties of als er wijzigingen zijn in de Bestelling, kan de uitvoeringsdatum van de Bestelling worden verlengd.
 3. Nadat de Klant een Bestelling heeft geplaatst en het Product heeft betaald, ontvangt de Klant een Orderbevestiging per e-mail, inclusief informatie over de datum van de Bestelling (d.w.z. door de Producten naar het door de Klant opgegeven adres te sturen). In het geval dat de bestelling is ingetrokken slechts gedeeltelijk gevalideerd, wordt het contract alleen gesloten met betrekking tot de bevestigde Producten. Indien de Klant die consument is geen overeenkomst wil sluiten voor bepaalde Producten, heeft hij het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na de leveringsdatum van de gekochte Producten te herroepen. De klant kan het contract voor speciale producten niet annuleren.
 4. De Beheerder behoudt zich het recht voor om te weigeren de Bestelling te accepteren, waarover hij de Klant onmiddellijk op de hoogte dient te stellen, maar niet later dan 48 uur vanaf de datum van ontvangst van de Bestelling of vanaf de datum van het aanbrengen van de nodige correcties in grafische bestanden door de Klant, in overeenstemming met sectie 6, vooral in gevallen zoals:
  a) het niet verstrekken van alle gegevens die nodig zijn om de Bestelling te verwerken in het formulier
  b) onbeschikbaarheid van het product;
  c) gebrek aan contact met de Klant om de gegevens in de ingediende Bestelling aan te vullen en te verifiëren;
  d) door de klant verzonden grafische bestanden bevatten fouten of zijn niet correct verzonden.
 5. In het geval dat de Beheerder de Bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren omdat het Product niet meer beschikbaar is of, in onvoorziene omstandigheden, niet aan de Beheerder is geleverd of verloren is gegaan, zal de Beheerder de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en het betaalde bedrag terugbetalen. kosten of diensten leveren van dezelfde waarde die gelijk is aan de betaalde prijs – zoals besloten en overeengekomen door de klant.
 6. De klant heeft het recht om de geplaatste Bestelling slechts te annuleren totdat de status van de Bestelling verandert in: “Bestelling geaccepteerd voor verwerking”. De bestelling kan niet worden geannuleerd zodra de status van de bestelling is gewijzigd in de laatste. U kunt geen individuele bestellingen uit de winkelwagen annuleren. Klanten kunnen alleen alle bestellingen in de winkelwagen annuleren. In het geval dat een onderdeel van de Bestelling de te verwerken status of de volgende wijzigt, kan de Klant de Bestelling niet annuleren, ondanks de eerdere status van andere items van de Bestelling. Bestellingen kunnen alleen door klanten worden geannuleerd via hun SUPRAPRINT-accounts.
 7. De klant is verplicht om een ​​volledig en correct verzendadres en telefoonnummer op te geven, die niet mogen veranderen vóór de levering, na het selecteren van de Producten en vóór het selecteren van de betaalmethode. Wijzigingen in het afleveradres kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden aangebracht, na hun akkoord door de Beheerder en voordat de Producten aan de vervoerder worden overhandigd voor levering.

Artikel 4. Betalingen

 1. Wij accepteren de elektronische betalingen van de Klant via een gespecialiseerde betalingsinstelling waarmee de Beheerder een contract heeft afgesloten. Wanneer de klant wil betalen met een betaalkaart met een online betalingsoptie of een bankoverschrijving, wordt hij doorgestuurd naar een betalingswebsite, bijvoorbeeld de inlogpagina van de bank van de klant of het Card Authorization Center. Als de betaling voor het Product niet onmiddellijk na de bovenstaande omleiding wordt verwerkt, wordt de door de Klant geplaatste Bestelling geannuleerd.
 2. De productprijs die wordt vermeld in de productbeschrijving is inclusief belastingen en alle wettelijk verschuldigde betalingen. De prijs is exclusief transport- of leveringskosten van het product, deze worden apart aangegeven.
 3. De aankoop van een product wordt gedocumenteerd met een ontvangstbewijs of een btw-factuur. Klanten ontvangen elektronische bestanden van bewijsstukken (in het bijzonder btw-facturen met bijlagen, inclusief corrigerende btw-facturen), tenzij de klant uitdrukkelijk heeft gevraagd om papieren facturen per post te verzenden. De klant kan de elektronische factuur downloaden nadat hij is ingelogd op zijn klantenaccount door op de knop “Factuur downloaden” te klikken. De klant stemt ermee in elektronische facturen te ontvangen door op de knop “Downloaden” te klikken.
 4. De beheerder kan de klant een korting of een kortingsbon geven conform de definitie van SUPRAPRINT. De Klant mag de verzamelde kortingen alleen gebruiken voor de aankoop van Producten. De waarde van de korting verlaagt de prijs die de klant voor het product betaalt. Kortingen kunnen alleen worden gecumuleerd wanneer dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Kortingen kunnen niet worden verkocht of ingewisseld voor geld of andere diensten.

Artikel 5. Levering van het product

 1. De plaats van uitvoering van de door de beheerder verleende dienst, zoals gedefinieerd in het verkoopcontract, is de plaats van ontvangst van het product (in geval van twijfel de plaats van ontvangst van het product aangegeven door de klant).
 2. Op elke orderbevestiging staat de levertijd van de bestelling (productlevering).
 3. Het product wordt alleen verzonden naar het land van verblijf of vestigingsplaats van de Klant in de Europese Unie.
 4. De Klant dient de staat van het Product te controleren op het moment van levering, in aanwezigheid van de koerier. In geval van zichtbare schade aan het Product die mogelijk tijdens het transport is ontstaan, dient de Klant samen met de koerier de schade te noteren en de Beheerder hiervan direct op de hoogte te stellen.
 5. De beheerder is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van het product om redenen die verband houden met de klant – bijv. het opgeven van een onjuist of onvolledig verzendadres, waardoor levering onmogelijk is. In dit geval zal de Beheerder de Klant op de hoogte stellen van een mislukte poging om het Product te leveren.
 6. De beheerder heeft het recht om een ​​extra vergoeding in rekening te brengen voor de opslag van niet afgeleverde producten de om redenen die verband houden met de klant ten bedrage van 1% van de prijs van het specifieke product voor elke begonnen week van opslag.

Artikel 6. Nieuwsbrief

 1. De beheerder kan nieuwsbriefdiensten aan klanten aanbieden door hen gratis informatie te sturen naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven over producten, kortingen, prijsvragen, nieuwe edities van SUPRAPRINT, evenals feiten of gebeurtenissen die verband kunnen houden met de zakelijke activiteit van de beheerder. , en over de diensten van de Beheerder . Deze dienst wordt verleend aan Klanten die hun toestemming hebben gegeven. Klanten kunnen hun nieuwsbriefinstellingen wijzigen of zich afmelden voor een nieuwsbrief door hun accountinstellingen te wijzigen of door een afmeldingsbericht te sturen naar het e-mailadres dat in de voettekst van elke nieuwsbrief staat vermeld.
 2. De beheerder behoudt zich het recht voor om:
  a) via een nieuwsbrief advertenties en zakelijke informatie naar klanten sturen;
  b) periodiek de nieuwsbriefservice om technische redenen (bijvoorbeeld onderhoud, systeemaanpassingen of reparaties) uitschakelen;
  c) de nieuwsbriefservice zonder voorafgaande kennisgeving volledig uitschakelen.

Artikel 7. Bescherming van persoonsgegevens

 1. De Beheerder is de beheerder van persoonsgegevens van Klanten en door Klanten aangegeven personen. Persoonsgegevens worden door de Beheerder verwerkt in overeenstemming met de wet, in het bijzonder in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer daarvan en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) uitsluitend voor doeleinden die verband houden met de activiteiten van de Beheerder op het gebied van SUPRAPRINT, met inbegrip van het sluiten en uitvoeren van verkoopcontracten (Verwerking van productverkooptransacties ), archivering en marketing van de diensten en Producten die worden aangeboden in verband met de nieuwsbriefdienst.
 2. Persoonsgegevens die door de Beheerder worden verwerkt, kunnen worden bekendgemaakt aan entiteiten die bevoegd zijn om ze te ontvangen onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van relevante gerechtelijke autoriteiten.
 3. Personen van wie de persoonsgegevens door de Beheerder worden verwerkt, zullen zeker hun rechten uitoefenen onder de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 4. Persoonsgegevens van Klanten en andere door Klanten verstrekte personen worden door de Beheerder beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, verlies, beschadiging en ongeautoriseerde gegevens of informatie door middel van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
 5. Alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder wordt geregeld door het Privacybeleid en het Cookiebeleid.

Artikel 8. Behandeling van klachten

 1. De Klant kan een klacht indienen bij de Beheerder, met name de niet-conformiteit van het Product met het contract en in het geval dat de acties uitgevoerd door de Beheerder onder deze Algemene Voorwaarden niet in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden.
 2. Klachten kunnen elektronisch worden ingediend via het contactformulier dat beschikbaar is op de SUPRAPRINT-website of per aangetekende brief gericht aan het adres van de Beheerder.
 3. De klacht dient te bevatten: voor- en achternaam, e-mailadres van de klant verzonden naar SUPRAPRINT, beschrijving van de relevante transactie, andere omstandigheden die de klacht rechtvaardigen, evenals het specifieke verzoek van de klant met betrekking tot de klacht. Daarnaast is de Klant verplicht om op verzoek van de Beheerder nadere informatie te verstrekken om de klacht te kunnen onderzoeken.
 4. Indien de gegevens van de informatie in de klacht moeten worden aangevuld, zal de Beheerder contact opnemen met de Klant die de klacht indient om een ​​passende aanvulling te vragen.
 5. De Beheerder neemt de klacht in behandeling binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van een correct ingevulde klacht, tenzij de Klant heeft verzocht om aanvulling, of in het geval van een Productklacht, binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het Product met een gedetailleerde motivering van de klacht. De klant ontvangt informatie over de afhandeling van de klacht per e-mail die tijdens de registratie is opgegeven. In geval van afwijzing van de klacht, zal de Beheerder de Klant hiervan op de hoogte stellen, met vermelding van de motivering van een dergelijke beslissing.
 6. Als het Product kan worden vervangen of gerepareerd, zal de Beheerder de Klant hiervan op de hoogte stellen en alle nodige informatie verstrekken over de verdere procedure. Indien de terugbetaling van het Product gerechtvaardigd is, wordt het binnen 14 dagen nadat het Product aan de Beheerder is geretourneerd, geretourneerd.
 7. De Beheerder accepteert geen zendingen betaald door de Ontvanger.
 8. De klant heeft het recht om tegen de beslissing van de beheerder in beroep te gaan bij de Customer Service Manager met betrekking tot de klacht.
 9. Restituties zullen worden gedaan in de vorm van de oorspronkelijke betaling. Terugbetalingen voor het gekochte Product zullen onmiddellijk plaatsvinden nadat de Beheerder de correctiefactuur heeft ontvangen, tenzij de Klant de op zijn account verzamelde korting heeft gebruikt om het Product aan te schaffen, in welk geval de terugbetaling zal worden verminderd met het bedrag van de gebruikte korting, die de Klant zal kunnen gebruiken in een toekomstige transactie.
 10. Online geschillenbeslechting volgens art. 14(1) Reg ODR-verordening voor consumenten: de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   

Artikel 9. Beëindiging

 1. De Klant kan als consument binnen 14 dagen na ontvangst van het Product de koopovereenkomst zonder opgave van redenen herroepen. Het contract kan worden opgezegd via het contactformulier dat beschikbaar is in SUPRAPRINT of schriftelijk. Als de klant meerdere producten in één bestelling heeft gekocht, kan de annulering van toepassing zijn op alle of alleen de door de klant geselecteerde producten, tenzij het product als set, set of pakket is verkocht, waarbij annulering alleen mogelijk is voor de hele set, set of pakket. bundel. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op speciale producten (zie artikel 3 lid 5).
 2. In geval van succesvolle annulering van het verkoopcontract, wordt het contract als nietig beschouwd met betrekking tot het product (kit, kit of pakket) dat door de klant is geannuleerd. Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking, met onderdelen en accessoires. De retourzending moet zo snel mogelijk worden voltooid, uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het product. De Klant dient de kosten voor het retourneren van het Product aan de Beheerder te dekken. In het geval van succesvolle terugtrekking uit het verkoopcontract, betaalt de beheerder de klant terug in de vorm van de oorspronkelijke betaling. Als de Klant de op zijn account verzamelde korting heeft gebruikt om het Product te kopen, wordt de terugbetaling verminderd met het bedrag van de gebruikte korting, die de Klant zal kunnen gebruiken bij toekomstige transacties.
 3. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde herroepingstermijn stuurt de Beheerder het geretourneerde product op zijn kosten naar de klant. Als de Klant de bovenstaande annuleringsprocedure niet naleeft, kan de annuleringsprocedure aanzienlijk worden verlengd en dus het geld van de Klant worden terugbetaald.
 4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
  (A) producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Beheerder geen invloed heeft,
  (B) producten waarvan de kenmerken door de klant in de bestelling zijn gedefinieerd of dienen om aan zijn individuele eisen te voldoen,
  (C) producten die na levering onafscheidelijk worden van andere artikelen, rekening houdend met hun kenmerken,
  (D) een overeenkomst gesloten door middel van een openbare veiling,
  (E) wanneer de Beheerder de bestelling volledig heeft voltooid, met de uitdrukkelijke toestemming van de Klant, die vóór de levering van de diensten werd geïnformeerd dat als gevolg van de uitvoering van de dienst door de Beheerder, de Klant het recht verliest om ontslag te nemen.

Artikel 10. Slotbepalingen

 1. SUPRAPRINT zal de Klanten op de hoogte brengen van wijzigingen in het Reglement op de SUPRAPRINT-website. Het Reglement treedt in werking vanaf de datum vermeld in het gewijzigde document, maar niet eerder dan 7 dagen na bekendmaking door de Beheerder. Klanten die een Bestelling hebben geplaatst vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Reglement zijn gebonden aan de huidige Voorwaarden.
 2. De Beheerder kan aanvullende diensten verlenen op afzonderlijke voorwaarden.
 3. De Klant is verplicht zich te onthouden van alle onwettige activiteiten, in het bijzonder van het gebruik van SUPRAPRINT direct of indirect in strijd met de wet, het overtreden van de wet in strijd met dit Reglement, goede praktijken of algemene regels voor het gebruik van internet op een manier die de rechten van de Beheerder zou kunnen schenden , andere Klanten of derden, in het bijzonder door het verstrekken van valse informatie, identiteitsfraude, machtsmisbruik, evenals het verstrekken van gegevens die de werking kunnen verstoren, het IT-systeem kunnen overbelasten of ongeoorloofde wijziging van SUPRAPRINT-gegevens.
 4. Het gebruik van grafische elementen van SUPRAPRINT (waaronder het “SUPRAPRINT”-logo), website-ontwerp (lay-out) of andere auteursrechtelijk beschermde elementen door klanten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de beheerder is ten strengste verboden.
 5. De bijlagen bij deze voorwaarden maken daarvan integraal deel uit:
 6. Bijlage 1 – Richtlijnen voor kunstwerken;
 7. Het recht dat van toepassing is op verkoopovereenkomsten tussen de Klant die geen consument is en de Beheerder, zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden, is het recht van de zetel van de Beheerder. Alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden en de uitvoering ervan zullen worden beslecht door de bevoegde gewone rechtbanken.
 8. Dit Reglement treedt in werking en treedt in werking op de datum van publicatie, d.w.z. 17 november 2019.

Bijlage 1: Bestanden voorbereiden om af te drukken